header

دسته ها

تاریخچه مختصر دستکش

تاریخچه مختصردستکش دستکش یکی از قدیمی ترین پوشاکی که انسان از آن در دوران های مختلف استفاده کرده است. استفاده از دستکش قدمتی چند هزار ساله دارد حدود چهارهزار سال پیش از میالد مصریان در بازی های مشت زنی از نوع خاصی از دستکش بوکس بهره میبردهاند طبق دستورات وندیداد، در ایران باستان نیز برای شستشوی جنازه مردگان خود از دستکش مخصوص بنا به دالیل بهداشتی استفاده مینمودهاند در اودیسه هومر و تاریخ هرودوت اشارههایی به کاربرد دستکش شده است. در قرون اولیه میالدی در جنگ ها از دستکش های چرمی که با قطعات فلزی مسلح شده بودند به عنوان یک سلاح مرگبار استفاده میشد. در طول قرن سیزدهم میالدی خانم ها از دستکش به عنوان پوشاک استفاده میکردند. پیش از آن و در قرن یازدهم، پادشاهان و اسقفها از دستکش به عنوان بخشی از پوشش سلطنتی و یا مذهبی خود استفاده میکردهاند. گاهی سارقان برای جلوگیری از باقی گذاشتن اثر انگشت از دستکش استفاده میکنند. گاهی نیز گروه های تجسس پلیس  هنگام حضور در صحنه جرم و به دلیل از بین رفتن آثار جرم توسط دست از دستکش استفاده میکند

جهت هرگونه مشاوره یا کسب اطلاعات بیشتر با ایمن ابزار سید تماس بگیرید

جهت بررسی بیشتر فایل ضمیمه شده را دانلود کنید

دانلود فایل مقاله